Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

OSTSIL - Ostania niezerowa cyfra silni

Dla zadanej liczby n, wypisz ostatnia niezerową cyfrę liczby n!

Wejście

W pierwszej linijce znajduje się liczba testów t (1<=t<=1000), w każdej następnej linijce znajduje się dokładnie jedna liczba całkowita n(1<=n<=1000).

Wyjscie

Dla każdego n należy wyświetlić ostatnia niezerową cyfrę liczby n!.

Przykład

Wejście:
4
1
3
5
8


Wyjście:
1
6
2
2

Wytłumaczenie:
I przypadek testowy: 1!=1;
II przypadek testowy: 3!=6;
III przypadek testowy: 5!=120;
IV przypadek testowy: 8!=40320;

Dodane przez:Marcin Sasinowski
Data dodania:2006-11-30
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:Folklor
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.