Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

OSTBR - Ostatnia cyfra - BR

Dla zadanej liczby n wyznaczyć jej ostatnią cyfrę. Zadanie jest oczywiście stosunkowo proste, z tym że jedynym dostępnym językiem jest brainf**k :D Tutaj znajdują się podstawowe informacje dotyczące tego języka.

Wejście

Wejście składa się tylko z jednego wiersza, w którym znajduje się dokładnie jedna liczba całkowita n (1<=n<=2000000000), a po niej znak końca linii: '\n' (ASCII 10).

Wyjście

Na wyjściu ma się znaleźć dokładnie jedna liczba całkowita oznaczająca ostatnią cyfrę liczby n.

Przykład 1

Wejście:
7

Wyjście:
7

Przykład 2

Wejście:
238479283

Wyjście:
3

Dodane przez:Marcin Sasinowski
Data dodania:2006-11-29
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:BF
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.