Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

OIG1_SKL - Sklepy

Małgosia prowadzi swoją własną działalność gospodarczą - jest właścicielką sklepu. W każdy poniedziałek otrzymuje nową dostawę z magazynu. Aby nie mylić się w księgowości, Gosia ponumerowała wszystkie znajdujące się w sklepie artykuły. Z każda˛ dostawą sporządzany jest raport - lista z informacją o konkretnej paczce: numer produktu i jego ilość. Wycieńczona pracą właścicielka nie ma już sił na szybkie rozliczenie dostawcy z zamówienia. W takim momencie zwraca się do Ciebie, zaufanego informatyka, z prośbą o pomoc. Napisz program, który na podstawie raportu podsumuje zamówienie.

Wejście

W pierwszym wierszu znajduje się liczba n (1 ≤ n ≤ 106), oznaczająca ilość wierszy w raporcie. W każdej z następnych n linii zapisano dwie liczby a i b (1 ≤ a ≤ 109, 1 ≤ b ≤ 100) oznaczające kolejno numer produktu oraz jego ilość.

Wyjście

W pierwszym wierszu powinna się znaleźć liczba p określająca ilość różnych produktów przywiezionych tego dnia do sklepu. Każda z kolejnych p linii zawiera dwie liczby a i c, gdzie a to numer produktu, zaś c to sumaryczna ilość jaka wpłynęła tego dnia do sklepu (możesz założyć, że liczba c nie przekroczy wartości 231-1). Kolejne numery produktów powinny występować w takiej samej kolejności, w jakiej pojawiały się na wejściu.

Przykład

Wejście:

6
2 1
3 11
1 4
3 2
7 1
2 1

Wyjście:

4
2 2
3 13
1 4
7 1

Dodane przez:Rafal Nowak
Data dodania:2007-05-23
Limit czasu wykonania programu:1s-10s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.