Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

OIG1_BIT - Bitocja

W pewnym państwie zwanym Bitocją mieszka bardzo bogaty prezes BitBanku Bitazar. Codziennie dojeżdża on do pracy pokonując drogę z miasta 1 do miasta n. Do tej pory w Bitocji istniała sieć dwukierunkowych dróg pozwalających Bitazarowi dojechać do celu, lecz podróż w jego mniemaniu trwa zbyt długo. Prezes Bitazar ogłosił wśród firm budowlanych przetarg na budowę nowych połączeń, które pozwoliłyby mu zminimalizować czas dojazdu do pracy. W odpowiedzi otrzymał oferty. Dla każdej z nich musi rozstrzygnąć, czy dana droga skraca czas przejazdu z miasta 1 do miasta n. Jeśli tak, to firma buduje tę drogę, a Bitazar rozważa kolejne propozycje przyjmując, że droga została wybudowana. W przeciwnym wypadku rozważana jest następna oferta, a stan dróg nie ulega zmianie. Twoim zadaniem jest pomóc prezesowi w wyborze nowych dróg do budowy.

Wejście

Pierwszy wiersz zawiera trzy liczby: n, k i m (1 ≤ n ≤ 100, 1 ≤ k ≤ n(n-1)/2, 1 ≤ m ≤ 104), czyli kolejno ilość miast (miasta są ponumerowane liczbami całkowitymi z zakresu 1..n), ilość dróg już wybudowanych oraz ilość propozycji nowych dróg do wybudowania. Kolejne k wierszy zawiera opis dróg już istniejących, a dalsze m wierszy opis propozycji nowych dróg. Opis drogi już istniejącej, jak i propozycja składa się z trójki liczb: a, b, w (1 ≤ a, b ≤ n, 1 ≤ w ≤ 106), gdzie a i b to numery miast, które łączy dana droga, oraz w - czas przejazdu daną drogą.

Wyjście

Dla każdej propozycji nowej drogi wypisz 1, jeśli Bitazar powinien ofertę przyjąć, albo 0 jeśli powinien ją odrzucić.

Przykład

Wejście:

4 5 5
1 4 7
1 2 2
2 4 7
3 4 2
1 3 6
1 3 5
1 4 6
2 4 4
1 3 3
2 4 2

Wyjście:

0
1
0
1
1

Dodane przez:Rafal Nowak
Data dodania:2007-05-25
Limit czasu wykonania programu:1s-4s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:I Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.