Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NWW - NWW2

Danych jest n liczb naturalnych a1, ..., an. Wyznacz najmniejszą wspólną wielokrotność tych liczb, tzn. najmniejszą taką liczbę naturalną M, że dla każdego i liczba ai dzieli M bez reszty.

Wejście

W pierwszym wierszu podana jest liczba testów.

Dla każdego testu wpierw podana jest liczba n, a następnie w kolejnym wierszu liczby a1..., an.

Można przyjąć, że zarówno liczby ai, jak i wynik mieści się w zakresie [1..264-1].

Wyjście

Dla każdego przypadku należy w osobnym wierszu podać wynik.

Przykład

Input:
2
3
2 3 5
3
6 9 15


Output:
30
90

Bibliografia

  1. Algorytm Euklidesa
  2. Najmniejsza Wspólna Wielokrotność

Dodane przez:Adam Nadolski
Data dodania:2006-02-24
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.