Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NIEKOLEJ - Niekolejne

Tym razem napisz program, który dla danej liczby n. Wypisze wszystkie liczby 0,1,2,...,n przy czym obok siebie nie mogą znaleźć się kolejne dwie liczby.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu dana jest liczba n (0 <= n <= 10^6).

Wyjście

n+1 kolejnych liczb 0,1,2,...,n oddzielanych spacjami wypisanych w dowolnej kolejności, przy czym żadne dwie sąsiednie liczby nie mogą różnić się o 1.

Jeśli niemożliwe jest wypisanie liczb w żądany sposób, Twój program powinien wypisać NIE.

Przykładowe wejście:

2

Przykładowe wyjście

NIE

Przykładowe wejście

4

Przykładowe wyjście

1 4 2 0 3

Dodane przez:Rafal Nowak
Data dodania:2007-01-14
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.