Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NEWBALLS - Kulki oraz kulki i czarne dziury

Na placu zebrała się grupa n uczestników obozu, którzy uwielbiają grę w kulki. Wszystkie kulki leżą na ogromnej planszy zbudowanej jak układ współrzędnych (właściwie to będącej nim). Każdy uczestnik ma jedną kulkę i może ją puścić w jednym z czterech kierunków (góra, dół, lewo, prawo). Wszyscy uczestnicy jedzą tak samo mało jedzenia więc wszyscy mają tyle samo siły, więc ich kulki przebywają jedną jednostkę układu współrzędnych na sekundę. Prawda jest taka, że uczestnicy to dziwni ludzie, więc gdy ich kulki się zderzą to w tym miejscu pojawia się czarna dziura i natychmiast wciąga kulki, ale zaraz po ich wciągnięciu znika, więc nie wpadnie do niej żadna inna kulka oprócz tych, które brały udział w danej kolizji czyli tych znajdujących się w danej sekundzie na identycznych współrzędnych. Napisz program, który po wczytaniu danych wypisze które kulki nigdy nie dotkną innej
kulki.

Wejście

Pierwsza linia wejścia zawiera liczbę całkowitą N (2 ≤ N ≤ 500), liczbę kulek.
Każda z następnych N linii zawiera dwie liczby całkowite i literę. Każda para liczb całkowitych
opisuje początkowe koordynaty kulki zawierające się w zakresie od 0 do 100 000 000 włącznie.
Litera natomiast opisuje kierunek ruchu kulki (d, g, l, p)-->(dół, góra, lewo, prawo). Żadne dwie
kulki nie wystartują z tych samych koordynatów.

Wyjście

Wypisz indeksy wszystkich kulek, które nigdy nie zostaną wciągnięte czarną dziurę w rosnącej
kolejności (po jeden indeks na linię). Pierwsza kulka na wejściu posiada etykietę numer 1, drugi
2 itp. Jeśli żadna kulka nie przeżyje wypisz: „NIE”.

Przykład

Wejście:
4
5 5 d
5 6 l
5 7 p
5 8 g
Wyjście: 1
2
3
4

Dodane przez:Michael Suchacz
Data dodania:2009-06-21
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.