Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MWPZ06X - Nowa działka

Tata Jasia kupił nową działkę. Był ze swojego zakupu bardzo dumny! Pierwsze co zrobił po podpisaniu umowy to zabrał całą rodzinę, aby obejrzeć nową działkę. Wśród nich był Jaś.

Jasiowi działka też bardzo się podobała. Tata poinstruował go, że zgodnie z obserwacjami Jasia, działka ma kształt idealnego kwadratu. Jaś natychmiast przypomniał sobie ze szkoły ostatnią lekcję matematyki, na której to uczył się, jak obliczać powierzchnie kwadratów. Wystarczyło więc, żeby znał długość jednego boku działki, a już wiedziałby, jaką powierzchnię ma całość. Potrzebował tylko tego jednego wymiaru.

Tata zajął się z mamą rozpatrywaniem wizji na temat wykorzystania tak wspaniałego kawałka ziemi. Jaś więc nie mając w nich pomocy, nie zwracając na nich uwagi, poszedł do narożnika działki. Tam stanął i zacząć stawiać wzdłuż płotu równe kroki. Gdy doszedł do drugiego narożnika znał już długość jednego boku, dzięki czemu mógł już obliczyć powierzchnię całej działki! Niestety, samo rachowanie nie jest jeszcze jego mocną stroną, więc potrzebuje pomocy.

Znając liczbę kroków wyliczonych przez Jasia, oblicz powierzchnię działki w „krokach kwadratowych Jasia”.

Wejście

Pierwsza linia wejścia zawiera liczbę całkowitą D (1 ≤ D ≤ 500) oznaczającą liczbę zestawów danych. Każdy zestaw składa się z jednej dodatniej liczby całkowitej X (1 ≤ X ≤ 1000) określającej liczbę kroków wyliczonych przez Jasia.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych należy wypisać w osobnej linii jedną liczbę oznaczającą powierzchnię działki w „krokach kwadratowych Jasia”.

Przykład

Wejście:

2
5
3

Wyjście:

25
9


Dodane przez:Rafal Nowak
Data dodania:2006-12-07
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:Mistrzostwa Wielkopolski w Programowaniu Zespo³owym, 2006
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.