Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MWP8_2E - Odwrotność macierzy NWD

Pamiętasz zadanie Macierz NWD? Nadszedł czas, aby odwrócić ten problem. Danych jest n liczb będących elementami macierzy NWD pewnego ciągu. Liczby te podane są w nieokreślonym porządku. Twoim zadaniem jest wyznaczenie ciągu liczb, dla którego uzyskamy macierz NWD o podanych elementach. Elementy wyznaczonego ciągu powinny być elementami wczytanej macierzy NWD.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n ∈ [9;106] opisana powyżej. Gwarantujemy, że n jest kwadratem pewnej liczby naturalnej. W kolejnej linii znajduje się n liczb naturalnych z zakresu [1;109] będących elementami macierzy NWD.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać liczby naturalne będące elementami szukanego ciągu. Liczby te powinny zostać wypisane w kolejności niemalejącej.

Przykład

Wejście

16
1 2 1 1 3 1 8 1 1 1 1 2 2 1 1 1

Wyjście

1 2 3 8

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2016-03-18
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
Pochodzenie:VIII Mistrzostwa WWSI w Programowaniu
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.