Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MWP4_1F - TCP UDP

TCP i UDP to dwa najpopularniejsze protokoły transportowe bez których nie istniałaby możliwość przesyłania danych pomiędzy komputerami w sieci. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi protokołami to niezawodność pierwszego z nich. Jak to zazwyczaj bywa coś kosztem czegoś - kosztem niezawodności jest potrzeba posiadania nieco szerszego łącza i dwustronnej komunikacji - odbiorca potwierdza nadawcy odbiór porcji danych.

Administrator sieci, który nie tak dawno jeszcze walczył z Load-Balancerem stawia jednak na niezawodność - wszędzie tam gdzie się da będzie łączył się po TCP w innym przypadku UDP. Niestety sam nie bardzo potrafi określić między którymi hostami istnieje możliwość nawiązania niezawodnego połączenia. Pomóż mu jeszcze raz, na podstawie opisu topologii sieci odpowiedz na pytanie czy pomiędzy parą hostów można przesłać dane, jeżeli tak określ czy można nawiązać sesję TCP czy jedynie przesłać dane z wykorzystaniem protokołu UDP.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się dokładnie jedna liczba całkowita Z (1 ≤ Z ≤ 50) określająca liczbę zestawów danych.

Pierwszą linię każdego z zestawów tworzą liczby k i p (1 < k ≤ 500; 1 ≤ p ≤ 500) opisujące liczbę hostów w sieci i połączeń pomiędzy nimi. W kolejnych p liniach znajdują się opisy połączeń komputerów – zapis 1 2 oznacza, że komputer numer 1 może przesłać dane do komputera o numerze 2. W następnej linii po opisie połączeń znajduje się liczba z (1 ≤ z ≤ 500) określająca liczbę zapytań. W kolejnych z liniach znajdują się zapytania o konkretne pary hostów.

Wyjście

Dla każdego zapytania należy w osobnej linii wypisać czy dana para hostów może nawiązać połączenie poprzez TCP, przesłać dane z wykorzystaniem UDP lub nie może połączyć się wcale – wypisujemy odpowiednio TCP, UDP lub 0.

Przykład

Wejście:

1
8 7
1 2
2 3
3 1
1 5
3 4
6 7
7 8
7
1 3
1 4
5 2
2 1
6 8
8 6
2 6

Wyjście:

TCP
UDP
0
TCP
UDP
0
0

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2012-03-13
Limit czasu wykonania programu:0.100s-1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:IV Mistrzostwa WWSI w Programowaniu
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.