Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MWP3_3C - Częściowe ułatwienie

Organizatorzy pewnych bardzo znanych zawodów programistycznych postanowili ułatwić sprawę grupie finalistów i zrezygnować z większości testów wydajnościowych. Wpadli oni na pomysł, że czas spędzony na usuwaniu kolejnych linii tekstu będzie zdecydowanie szybciej płynął jeżeli uczynią z tej czynności grę. W grze tej obowiązują następujące zasady:

  1. W grze bierze udział dwóch graczy o numerach 1 i 2, którzy ruszają się na przemian.
  2. Grę rozpoczyna gracz z numerem 1.
  3. W każdym ruchu gracz może z dowolnie wybranej niepustej linii usunąć dowolną ilość znaków większą od 0.
  4. Grę wygrywa ten z graczy, który usunie ostatni znak z ostatniej niepustej linii.

Każdemu z organizatorów bardzo zależy na wygranej, w związku z czym nie pozwolą oni sobie na popełnienie jakiegoś błędu i obydwaj będą wykonywać optymalne ruchy. Twoim zadaniem jest wytypowanie zwycięzcy na podstawie początkowej zawartości pliku czyli ilości linii oraz ilości znaków w każdej linii.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba naturalna Z (1 ≤ Z ≤ 10) określająca ilość zestawów danych. W kolejnych liniach znajdują się zestawy danych.

W pierwszej linii każdego zestawu danych znajduje się jedna liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 105) określająca ilość linii w pliku z testami. W kolejnej linii znajduje się n liczb oddzielonych spacjami. Liczba i-ta w kolejności określa ilość znaków w i-tej linii pliku z testami. Ilość znaków w linii nie przekracza 106.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych należy w osobnej linii wypisać cyfrę 1 jeżeli to pierwszy gracz zwycięży albo cyfrę 2 w przeciwnym przypadku.

Przykład

Wejście:

3
1
5
3
1 2 3
3
3 4 5

Wyjście:

1
2
1

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2010-12-17
Limit czasu wykonania programu:0.100s-1.149s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:III Mistrzostwa WWSI w Programowaniu
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.