Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MWP3_2B1 - Równanie

Twoim zadaniem jest rozwiązanie równania z jedną niewiadomą, oznaczoną jako x. Równanie może składać się ze znaków "+", "-", "x" oraz liczb całkowitych. Oczywiście nie może też zabraknąć jednego znaku "=" w każdym z równań. Znaki "+" oraz "=" nigdy nie występują na początku i końcu równania, zaś znak "-" nigdy nie znajduje się na końcu równania. Dodatkowo dwa identyczne znaki "+", "-" albo "x" nie mogą znaleźć się obok siebie. W bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdą się również znaki "+" i "-" oraz "=" i "+".

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba naturalna Z (1 ≤ Z ≤ 5000) określająca ilość zestawów danych. W kolejnych liniach znajdują się zestawy danych.

Każdy zestaw danych składa się z pojedynczej linii zawierającej równanie. Równanie nie zawiera spacji zaś jego długość nie przekracza 1000 znaków.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych należy wypisać w osobnej linii jedną liczbę stanowiącą rozwiązanie równania (będzie to zawsze liczba całkowita) albo słowo "NIE" jeżeli równanie nie ma dokładnie jednego rozwiązania.

Przykład

Wejście:

2
24-x+3x-2x=16-x
16-4x+2x-12=-2x+10

Wyjście:

-8
NIE

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2010-12-08
Limit czasu wykonania programu:0.100s-0.400s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:III Mistrzostwa WWSI w Programowaniu
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.