Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MWP2_3A - Numery telefonów

Czy zastanawiałeś się kiedyś co by było gdyby sieci telefoniczne obsługiwały numery o różnych długościach? Zapewne byłoby wiele krótkich, bardzo łatwych do zapamiętania numerów, za które klienci płaciliby duże pieniądze. Niestety nie ma róży bez kolców. Pytanie brzmi, co zrobić w przypadku kiedy krótszy numer jest prefiksem dłuższego? Jedynym rozsądnym wyjściem jest prawdopodobnie niedopuszczenie do takiej sytuacji. Powiemy Ci w tajemnicy, że chcemy zbudować taką sieć telefoniczną, sprzedaliśmy już nawet trochę złotych numerów. Niestety nie sprawdziliśmy czy nie są one prefiksami pozostałych. Prosimy sprawdź to za nas.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba naturalna Z (1 ≤ Z ≤ 500) określająca ilość zestawów danych. W kolejnych liniach znajduje się Z zestawów danych.

W pierwszej linii każdego zestawu danych znajduje się jedna liczba naturalna n (2 ≤ n ≤ 1000) oznaczająca ilość wszystkich numerów telefonów jakie do tej pory udało nam się sprzedać. W kolejnych n liniach znajdują się numery telefonów. Każdy numer jest nie dłuższy niż 6 cyfr.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych należy w osobnej linii wypisać TAK jeżeli nie istnieje żadna taka para numerów w której jeden z nich jest prefiksem drugiego. W przeciwnym wypadku należy wypisać NIE.

Przykład

Wejście:

2
3
503
77
503015
2
21
321

Wyjście:

NIE
TAK

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2010-01-23
Limit czasu wykonania programu:0.144s-1.168s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:II Mistrzostwa WWSI w Programowaniu
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.