Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MWP2_2C - Okręgi

Jaś bardzo lubi rysować okręgi. Ostatnio podczas rysowania wymyślił, że przez środki dwóch wybranych okręgów poprowadzi prostą. Następnie nasz bohater zaznaczył zielonym flamastrem średnicę pierwszego okręgu, a czerwonym średnicę drugiego Kiedy już skończył zaczął się zastanawiać na jakiej długości narysowane średnice się pokrywają. Jako, że już od dłuższego czasu szukałeś wymówki, żeby się nie uczyć do egzaminu postanowiłeś mu pomóc. Zdecydowałeś, że napiszesz program, który mając dane współrzędne środków dwóch okręgów oraz długości ich promieni obliczy szukaną przez Jasia wartość.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się dokładnie jedna liczba całkowita d (1 ≤ d ≤ 105) określająca ilość zestawów danych. W kolejnych liniach znajdują się zestawy danych.

Każdy zestaw danych składa się z dwóch linii. Każda z nich zawiera opis jednego okręgu narysowanego przez Jasia. Opis okręgu składa się z trzech liczb całkowitych x, y oraz r (-10000 ≤ x, y ≤ 10000, 1 ≤ r ≤ 106) określających odpowiednio współrzędne jego środka oraz promień.

Wyjście

Dla każdej pary okręgów należy w osobnej linii wypisać jedną liczbę rzeczywistą będącą szukaną przez Jasia długością. Liczba ta powinna zostać wypisana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Przykład

Wejście:

3
3 3 3
3 -1 4
-3 -3 3
-1 2 5
3 3 2
-3 -3 1

Wyjście:

3.00
2.61
0.00

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2010-01-13
Limit czasu wykonania programu:0.115s-0.305s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:II Mistrzostwa WWSI w Programowaniu
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.