Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MOUWALK - Spacery po górach

Spacery po górach

Jasio bardzo lubi spacerować. Postanowił więc skorzystać z wakacji i wyjechać w góry by po nich spacerować.

Pierwszego dnia Jasiu osiągnął wiele szczytów i zauważył, że bardzo lubi obserwować wyższe góry, które już przebył podczas aktualnego spaceru, stojąc na górze niższej niż te które obserwuje. Wymyślił więc, że na następny dzień przygotuje sobie plan, żeby przejść z każdej góry na każdą inną jak najkrótszą drogą, oraz móc obejrzeć jak najwięcej wyższych gór które już przebył. Gdy wrócił do hotelu zabrał się za planowanie, lecz z powodu dużej ilości gór i braku talentu matematycznego, pogubił się w tym. Przypomniał sobie wtedy, że ma przyjaciela-programistę, lubiącego takie łamigłówki.

Jesteś przyjacielem Jasia. Pomóż mu i znajdź odpowiedź na dany problem:

Istnieje N gór oraz M dróg między górami (drogi mogą prowadzić od tej samej góry do tej samej, oraz może istnieć kilka dróg między parami gór). Drogi są dwukierunkowe, oraz mają określone długości.

Góry mają wysokości od 1 do N. Każda góra ma inną wysokość.

Znajdź najkrótsze trasy między wszystkimi parami gór, takie by X było jak największe oraz wypisz wartość X.

Y jest to ilość wszystkich inwersji występujących w sekwencji wysokości gór na trasie.

X jest to suma wszystkich Y dla każdej trasy*.

*Zobacz wyjaśnienie do przykładu żeby lepiej zrozumieć.

Wejście

N (1 <= N <= 200) - Liczba wierzchołków

M (1 <= M <= 500) - Liczba krawędzi

Następne M linii zawiera ai bi vi co oznacza, że istnieje droga od góry o wysokości ai do góry o wysokości bi o długości v(vi < 1001).

Wyjście

Jedna liczba X - odpowiedź na podany problem.

Przykład

Wejście:
4 4
1 2 4
2 3 4
3 4 4
4 1 4

Wyjście:
12
Wyjaśnienie dla przykładu:
Oto najlepsze drogi między wszystkimi parami gór:
1 -> 2
1 -> 4
1 -> 4 -> 3 (1 inwersja)
2 -> 1 (1 inwersja)
2 -> 3
2 -> 1 -> 4 (1 inwersja)
3 -> 2 (1 inwersja)
3 -> 2 -> 1 (3 inwersje)
3 -> 4
4 -> 1 (1 inwersja)
4 -> 3 (1 inwersja)
4 -> 3 -> 2 (3 inwersje)

Dodane przez:Bartek
Data dodania:2014-08-07
Limit czasu wykonania programu:1s-15s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:Własny pomysł
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.