Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MN06_7 - Aproksymacja Średniokwadratowa Dyskretna

Dane są węzły x1,x2,...,xn, wartości y1,y2,...,yn pewnej funkcji f w tych węzłach oraz wartości funkcji wagowej w(x1),w(x2),...,w(xn). Należy znajeźć funkcję aproksymującą F. Dana jest również liczba całkowita m, określająca liczbą funkcji bazowych.

Należy przyjąć następującą bazę: 1,ex,e2x,...

Wejście

t [liczba przypadków testowych]

n [liczba węzłów]
x1 y1 w(x1)
x2 y2 w(x2)
...
xn yn w(xn)

m [liczba funkcji bazowych]

n' [liczba zapytań]
x'1
x'2
...
x'n'

Wyjście

Dla każdego przypadku testowego:

F(x'1)
F(x'2)
...
F(x'n')

Przykład

Wejście:
2
4
0.00 2.00 0.97
0.10 4.00 0.73
0.20 1.00 0.77
0.30 1.00 0.99
2
4
0.00
0.15
0.20
0.40

6
0.00 -5.00 0.90
0.10 -4.00 0.68
0.30 1.00 0.97
0.50 -5.00 0.75
0.60 4.00 0.60
0.80 -3.00 0.53
3
6
0.00
0.20
0.30
0.50
0.70
0.85


Wyjście:
2.73
1.96
1.67
0.38

-4.79
-2.22
-1.17
0.03
-0.88
-3.9


Uwaga: podczas prezentacji programu wymagana jest znajomość teorii z wykładu.


Dodane przez:Darek Dereniowski
Data dodania:2006-11-23
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ERL GOSU JS-RHINO PERL6
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.