Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ML2_B - Pomiar czasu

Marcin brał udział w biegu na 5 km. Podczas biegu prowadzony był pomiar czasu. Czas jaki minął od startu biegu wyświetlany był na tablicy złożonej z 4 wyświetlaczy siedmiosegmentowych. Dwa z nich prezentowały liczbę minut, zaś kolejne dwa liczbę sekund.

Marcin nie wie ile czasu zajęło mu przebiegnięcie 5 km. Wie jednak, że pobiegł nie szybciej niż 15:00 i nie wolniej niż 59:59. Wie również, że w momencie przekroczenia linii mety, łącznie na 4 wyświetlaczach, zapalonych było n segmentów.

Odpowiedz na pytanie jaki minimalny i maksymalny czas mógł uzyskać Marcin?

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba zestawów danych t ∈ [1, 17]. W kolejnych t liniach znajdują się zestawy danych.

Każdy zestaw danych składa się z jednej liczby naturalnej n ∈ [9, 25] określającej łączną liczbę segmentów zapalonych na 4 wyświetlaczach w momencie gdy Marcin przekroczył linię mety.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych należy w osobnej linii wypisać odpowiedź na pytanie, jaki minimalny i maksymalny czas mógł uzyskać Marcin? Czasy należy wypisać w kolejności niemalejącej, w formacie mm:ss.

Przykład

Wejście:

2
9
20

Wyjście:

17:11 17:11
15:08 59:54

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2019-07-11
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:Mini Liga 2

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.