Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ML2_A - Para liczb pierwszych

Dana jest liczba naturalna s. Odpowiedz na pytanie czy da się ją przedstawić jako sumę dwóch liczb pierwszych?

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba zestawów danych t ∈ [1, 400]. W kolejnych t liniach znajdują się zestawy danych.

Każdy zestaw danych składa się z jednej liczby naturalnej s ∈ [1, 400].

Wyjście

Jeżeli liczbę naturalną s da się przedstawić jako sumę liczb pierwszych x i y na wyjściu należy wypisać TAK x y. Jeżeli istnieje wiele rozwiązań wypisz dowolne z nich.

Jeżeli liczby naturalnej s nie da się przedstawić jako sumy liczb pierwszych na wyjściu należy wypisać NIE.

Odpowiedź dla każdego zestawu danych powinna być wypisana w osobnej linii.

Przykład

Wejście:

3
4
17
5

Wyjście:

TAK 2 2
NIE
TAK 2 3

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2019-07-11
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:Mini Liga 2

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.