Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MBSPOKO - Już po EURO! ;-(

Bardzo proste zadanie-problem "Fizz-Buzz" szeroko opisane i dostępne w
internecie a także tutaj. Aby je trochę utrudnić, zamiast rosnącego
ciągu od 1 do 100 na wejściu, ręcznie wybrałem 100 liczb, dla których
trzeba wypisać w nowej linii słowo: "KOKO" jeżeli jest podzielna 
przez trzy, "SPOKO" jeżeli przez 5 a "SPOKOKOKO" jeżeli przez obie a
samą liczbę jeżeli nic z powyższego nie jest spełnione.
Tym razem nie ma żadnych ograniczeń na język programowania i długość
kodu, ale znowu wyżej będą oceniane te "brzydsze" i krótsze programy.
Liczby wybierałem tak, aby L< 2^30; L100 >= 1 i L= Ln-1 - 1, a więc tak
naprawdę wystarczy wczytać tylko pierwszą liczbę a pozostałe są znane
i można pominąć ich wczytywanie.

Input

Sto liczb oddzielonych enterem.

Output

W odzielnej linii liczba lub jedno ze słów "SPOKO", "KOKO" czy też "SPOKOKOKO" zgodnie z warunkami zadania.


Dodane przez:narbej
Data dodania:2012-06-06
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:Fizz Buzz test
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.