Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MBREV - Od tyłu

Napisz możliwie najkrótszy program1), który wczytuje ciąg liczb i wypisuje go w odwróconej kolejności .

Input

 

Nie więcej niż 1009 liczb całkowitych zakresu int, rozdzielonych spacjami.

Output

Te same liczby wypisane w odwrotnej kolejności.

Example

Input:
1 2 3 4 56789

Output:
56789 4 3 2 1

------
1) Oceniana jest długość kodu źródłowego, w dowolnym języku programowania. Wielkość pliku kodu nie może przekroczyć 60 znaków.


Dodane przez:narbej
Data dodania:2012-05-26
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego60B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:http://pl.spoj.pl/problems/TABLICA/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.