Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MBPROB01 - History version in plaintext

Zadanie powstało w związku z planowanym wprowadzeniem symbolicznych opłat za każde wysłane rozwiązanie, pobieranych niezależnie od języka programowania i od uzyskanego wyniku (AC, TLE, WA, CE, itd.). Opłaty będą pobierane po przekroczeniu limitu, liczonego oddzielnie dla każdego zadania. Popieram ten pomysł, z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że przyszły programista powinien nie tylko umieć zaprojektować i zakodować program, wykorzystując znane [i nieznane] algorytmy, ale także nauczyć się i potrafić go debugować, testować i profilować u siebie na własnym komputerze. Mam nadzieję, że pomysł wprowadzenia opłat spowoduje albo się przyczyni do zwiększenia chęci nauki tych umiejętności. Rozwiązując to zadanie, uzyskasz narzędzie, którym będziesz mógł/mogła sprawdzić, ile by cię kosztowała dotychczasowa "działalność" na SPOJ'u, gdyby od początku były tego typu opłaty. Oczywiście tak obliczone (wsteczne) opłaty w żadnym wypadku nie będą pobierane, a moment wprowadzenie opłat zostanie wcześniej ogłoszony i dlatego rozwiązania do tego zadania i do wszystkich innych możesz jeszcze wysyłać w nieograniczonej ilośći, ale proszę, pośpiesz się, bo....

Tylko dziesięć pierwszych osób, które najszybciej przyślą prawidłowe rozwiązania, jako nagrodę uzyskają zwolnienie z przyszłych opłat, na okres jednego roku, liczonego od daty wprowadzenia opłat. Będzie to potwierdzone specjalnie przygotowanymi dyplomami.

Input

Plik tekstowy, zawierający historię zgłoszeń rozwiązań zadań.

Output

Wynik obliczeń, przyjmując bezpłatny limit w wysokości 10 zgłoszeń na jedno zadanie i opłatę za pierwsze zgłoszenie ponad limit w wysokości 1 gr. Opłata za każde następne zgłoszenie jest dwa razy większa od poprzedniej. Wynik, suma opłat, za wszystkie zgłoszenia ponad limit dla każdego zadania, należy podać z dokładnością do 1 gr. 

Example

Input:
********************************************************************************
*   Signed document issued by Sphere Online Judge (http://www.spoj.com)   
********************************************************************************

----- BEGIN OF DATA -----
Submissions by [name_of_user] in contest [SPOJ]. DoI: 2013-03-28 06:42:28.
/------------------------------------------------------------------------------\
|  ID  |    DATE     | PROBLEM | RESULT  | TIME | MEM  | LNG |
|---------|---------------------|-----------|-----------|-------|--------|-----|
| 2943759 | 2009-11-09 15:58:14 |  RNO_DOD |    AC | 0.00 |  1996 | PAS |
| 2943749 | 2009-11-09 15:54:25 |  RNO_DOD |    CE | 0.00 |   0 |  C |
| 2943742 | 2009-11-09 15:53:17 |  RNO_DOD |    CE | 0.00 |   0 |  C |
\------------------------------------------------------------------------------/

----- SIGNATURE -----
EbrxPBxKmW8ClbqC+8GjYCdspKMB9kqtj8seGLVtM6oee4q9ND+4ObGUPttul24rlY1FrYXUc9zp
ewqTTe524YS+qJJDQaJeC1TlIi5o2/cYSzknJ/txh2UQqZ8d+iuE8v14N34DkOtIZrsY5pbCuqrc
OQYPipmGq90E5kvWS+I=

----- END OF DATA -----

********************************************************************************
Disclaimer:    Document for internal use only. No liability shall be assumed.
********************************************************************************

Output:
0

Wyjaśnienie:
Użytkownik tylko trzykrotnie zgłosił rozwiązanie jednego zadania: RNO_DOD, i nieprzekroczył limitu 10 bezpłatnych zgłoszeń na zadanie, więc całkowita opłata wynosi: 0.


Dodane przez:narbej
Data dodania:2013-03-22
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:http://en.wikipedia.org/wiki/Wheat_and_chessboard_problem
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.