Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LICZBYW - Liczby wyważone

Liczby wyważone

Liczbą wyważoną nazwiemy dodatnią liczbę naturalną posiadającą tyle samo dzielników parzystych co nieparzystych. Twoim zadaniem będzie wyznaczenie dla zadanej dodatniej liczby N najmniejszej liczby wyważonej większej od N.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba C, określająca ilość zestawów danych, 1 ≤ C ≤ 100. Każdy z C zestawów danych składa się z jednego wiersza zawierającego jedną dodatnią liczbę naturalną N, składającą się co najwyżej z 200 cyfr.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych, w osobnych liniach wyjścia, należy wyznaczyć najmniejszą liczbę wyważoną większą od zadanej liczby N z każdego zestawu danych.

Przykład

Dla danych wejściowych:
2
1
2
poprawną odpowiedzią jest:
2
6

Dodane przez:Rafal Nowak
Data dodania:2006-04-04
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6
Pochodzenie:OPSSesja Algorytmiczna Kwiecieñ 2005
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.