Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LETTERS - Listy i koperty

Jaś pracuje na poczcie. Niedawno jego szef jak zwykle zamiast pracować wymyślił ciekawy problem: napisano n listów i zaadresowano dla nich n kopert. Jeżeli listy wkładane są do kopert całkiem przypadkowo, to na ile sposobów żaden list nie znajdzie się we właściwej kopercie?

Wejście

Pierwsza linia wejścia zawiera liczbę przypadków testowych (1<=k<=100). Kolejne k linii będzie zawierać liczbę n (0<=n<=1000000) oznaczającą liczbę listów i liczbę kopert. UWAGA: Dla n=0 wypisz 0.

Wyjście

K linii wyjścia zawierać będzie ilość sposobów na które żaden list nie znajdzie się we właściwej kopercie mod 1000000000.

Przykład

Wejście:
1
6
Wyjście:
265

Dodane przez:Michael Suchacz
Data dodania:2009-04-26
Limit czasu wykonania programu:0.102s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.