Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LESSTHAN - Mniejsze niż

Dany jest multizbiór A złożony z n liczb naturalnych. Mając liczbę naturalną i wyznacz, ile jest w multizbiorze A liczb od niej mniejszych.

Wejście

W pierwszym wierszu podane jest n<106, czyli liczba elementów A. Następnie kolejne n wierszy zawiera elementy A. Są to liczby naturalne z zakresu [1..1030-1].

Następnie podana jest liczba k<106 oraz w kolejnych k wierszach podawane są liczby naturalne i1,..., ik z zakresu [1..1030-1].

Wyjście

Dla każdej liczby is należy podać ile elementów w A jest mniejszych od is.

Przykład

Wejście:
10
5
4
2
3
1
1
10
20
15
100

3
7
1
18

Wyjście:
6
0
8


Dodane przez:Adam Nadolski
Data dodania:2006-03-17
Limit czasu wykonania programu:0.400s-1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:ADA95 C CPP C99 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PERL PYTHON PYTHON3 RUBY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.