Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KWACIK - Kwadracik

Kwadracik jest to kwadrat o boku 3, podzielony na 9 równych komórek tak jak to przedstawiono na rysunku poniżej.

W każdej komórce Kwadracika znajduje się liczba z przedziału [0,9].

Twoim zadaniem jest napisać program zliczający liczbę wszystkich takich różnych Kwadracików, dla których suma liczb w każdym kwadracie składającym się z 4 komórek i znajdującym się w Kwadraciku jest równa N.

Wejście

W pierwszej linii liczba testów T (1 ≤ T ≤ 10).

W każdej z następnych T linii znajduje się jedna liczba całkowita N (1 ≤ N ≤ 106).

Wyjście

Dla każdego testu należy wypisać liczbę oznaczającą ilość Kwadracików spełniających dany warunek.

Przykład

Wejście:
1
1

Wyjście:
8
Wyjaśnienie:
Oto Kwadraciki spełniające warunek dla N = 1:
1 0 1 
0 0 0 
1 0 1
1 0 1 
0 0 0 
0 1 0
1 0 0 
0 0 1 
1 0 0
0 1 0 
0 0 0 
1 0 1
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0
0 0 1 
1 0 0 
0 0 1
0 0 0 
1 0 1 
0 0 0
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0
0 0 0                                                                                                                                                                                                                                            

Dodane przez:Bartek
Data dodania:2014-07-28
Limit czasu wykonania programu:5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:Pomysł własny
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.