KMSL4B - Roots of polynomial

p(x)=pkxk+ ... + p0x0 jest wielomianem jednej zmiennej o stopniu co najwyzej 20. Sprawdź, czy wszystkie pierwiastki podanego wielomianu p() znajdują sie w otwartym dysku jednostkowym |z|< 1 na płaszczyźnie zespolonej.

Wejście

W pierwszej linii podana została liczba wielomianów. Następnie w dwóch liniach znajduje się opis każdego wielomianu w postaci: w pierwszej linii podany jest stopień wielomianu, w drugiej linii podane są współczynniki wielomianu (liczby zmiennoprzecinkowe) p0, p1, ... oddzielone spacjami.

Wyjście

Dla każdego wielomianu rozwiązania podaj w oddzielnych liniach. Wydrukuj '1', jeżeli pierwiastki wielomianu p() należą do otwartego dysku jednostkowego lub '0' w przeciwnym przypadku.

Przykład

Wejście:
2
2
1 2 1
2
0.5 1 1

Wyjście:
0
1

Dodane przez:Adam Nadolski
Data dodania:2004-12-03
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.