Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KC024 - Suma ciągu

Napisz program, który sprawdza, czy sumując niektóre z elementów danego ciągu liczbowego można uzyskać daną sumę.

Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna nieokreślona liczba trzyczęściowych zestawów danych (około 1000). Pierwsza i druga część zestawu będzie się składać z pojedynczej liczby całkowitej z zakresu 0-1000. Trzecia część będzie się składać z tylu liczb, ile wynosi wartość liczby tworzącej drugą część zestawu. Wszystkie liczby w zestawie będą oddzielone od siebie spacjami; wartość każdej z nich należy do zakresu 0-230.

Wyjście

Na wyjściu ma się pojawić ciąg binarny, którego i-ty element jest równy 1 wtedy i tylko wtedy, gdy liczba zawarta w pierwszej części i-tego zestawu danych jest sumą pewnych spośród elementów ciągu tworzącego trzecią część tego zestawu. Poszczególne wyniki należy rozdzielić znakiem nowej linii.

Przykład

Wejście:
10 3 2 4 4
10 3 2 4 5
10 4 1 2 4 4

Wyjście:
1
0
1


Dodane przez:Robert Janczewski
Data dodania:2007-12-16
Limit czasu wykonania programu:10s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.