Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KC022 - Statystyka pozycyjna

Napisz program, który wyznacza wartość i-tego co do wielkości elementu ciągu liczbowego, gdzie i jest podanym parametrem.

Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna nieokreślona liczba zestawów danych. Zestawy składają się z liczby całkowitej, po której następuje spacja i ciąg liczb całkowitych rozdzielonych spacjami. Poszczególne zestawy rozdzielone zostaną znakiem nowej linii.

Wyjście

Na wyjściu programu ma się pojawić ciąg liczb rozdzielonych znakiem nowej linii. i-ta liczba ma być równa j-tej co do wielkości liczbie w drugiej części i-tego wczytanego z wejścia zestawu, gdzie j jest liczbą stanowiącą pierwszą część tego zestawu (jeżeli w tym zestawie nie ma żądanej liczby, należy zamiast niej wypisać znak -).

Przykład

Wejście:
3 10 20 30
4 10 20 30 30
2 1 2 6 8 9
1 16 16 18

Wyjście:
10
-
8
18


Dodane przez:Robert Janczewski
Data dodania:2007-12-16
Limit czasu wykonania programu:10s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.