Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KC015 - Porównywanie dużych liczb

Napisz program, który sprawdza, czy pomiędzy daną parą liczb zachodzi podana relacja.

Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna nieokreślona liczba zestawów danych. Zestawy składają się z liczby naturalnej, po której następuje spacja, symbol relacji (==, !=, >= lub <=), spacja i druga liczba naturalna. Poszczególne zestawy zostaną rozdzielone znakiem nowej linii. Przyjmujemy, że żadna z liczb nie ma więcej niż 1000 cyfr.

Wyjście

Na wyjściu programu ma się pojawić ciąg zerojedynkowy, którego i-ty element jest równy 1 lub 0 w zależności od tego, czy relacja zawarta w i-tym wczytanym z wejścia zestawie danych jest prawdziwa czy fałszywa. Poszczególne elementy tego ciągu należy rozdzielić znakami nowej linii.

Przykład

Wejście:
100 == 200
200 <= 100
200 >= 100

Wyjście:
0
0
1


Dodane przez:Robert Janczewski
Data dodania:2007-10-20
Limit czasu wykonania programu:1s-10s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.