Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KC012 - Całkowite pierwiastki wielomianu

Napisz program, który wyznacza całkowite pierwiastki podanego wielomianu.

Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna nieokreślona ilość zestawów danych rozdzielonych znakiem nowej linii. Pojedyńczy zestaw składa się z ciągu liczb całkowitych, rozdzielonych spacjami. Pierwsza z liczb to stopień wielomianu, a następne liczby to jego współczynniki (podawane w kolejności od współczynnika przy najwyższej potędze do współczynnika przy najniższej potędze). Uwaga! Stopień wielomianu jest liczbą z zakresu 1-8, a współczynniki liczbami z zakresu -99 - 99. Można przyjąć, że ostatni współczynnik jest niezerowy.

Wyjście

Dla każdego z wczytanych z wejścia wielomianów należy wypisać liczbę całkowitych pierwiastków oraz wszystkie całkowite pierwiastki, uporządkowane od najmniejszego do największego. Poszczególne liczby należy oddzielić spacjami, a po ostatnim z pierwiastków należy wypisać znak nowej linii.

Przykład

Wejście:
2 1 2 1
3 1 1 1 1
4 1 0 0 0 -1

Wyjście:
1 -1
1 -1
2 -1 1


Dodane przez:Robert Janczewski
Data dodania:2007-10-20
Limit czasu wykonania programu:20s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.