Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KC010 - Zliczanie liczb i wyrazów

Napisz program, który liczy, ile wyrazów i liczb znajduje się w podanej linii.

Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna nieokreślona ilość zestawów danych. Poszczególne zestawy składają sie z liczb całkowitych i wyrazów (wyraz = ciąg liter) rozdzielonych spacjami oraz kończą się znakiem nowej linii.

Wyjście

Na wyjściu ma się pojawić ilość liczb i wyrazów znajdujących się w poszczególnych liniach. Ilość liczb należy oddzielić spacją od ilości wyrazów, a po ilości wyrazów ma się pojawić znak nowej linii.

Przykład

Wejście:
Romek ma 2 koty i 3 psy
2 plus 2 jest rowne 4

Wyjście:
2 5
3 3


Dodane przez:Robert Janczewski
Data dodania:2007-10-12
Limit czasu wykonania programu:10s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.