Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KC009 - Odwracanie wyrazów

Napisz program, który zapisuje wspak podane na wejściu wyrazy.

Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna nieokreślona ilość wyrazów, tj. ciągów znaków zbudowanych z małych liter. Poszczególne wyrazy zostaną rozdzielone znakiem nowej linii. Przyjmujemy, że długość wyrazów nie przekracza 1000 znaków.

Wyjście

Na wyjściu mają się pojawić te same wyrazy, które pojawiły się na wejściu, ale zapisane wspak. Poszczególne wyrazy należy rozdzielić znakiem nowej linii.

Przykład

Wejście:
alfa
beta
gamma

Wyjście:
afla
ateb
ammag


Dodane przez:Robert Janczewski
Data dodania:2007-10-12
Limit czasu wykonania programu:10s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.