Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KC008 - Sumy wielokrotne

Napisz program, który sumuje pojawiające się na wejściu liczby całkowite.

Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna nieokreślona ilość zestawów danych. Pojedynczy zestaw składa się z ciągu liczb całkowitych, rozdzielonych spacjami i kończących się zerem. Poszczególne zestawy zostaną rozdzielone znakiem nowej linii.

Wyjście

Na wyjściu mają się pojawić sumy liczb z poszczególnych zestawów danych. Ich wartości należy rozdzielić znakami nowej linii. Na samym końcu należy dodatkowo podać sumę wszystkich wczytanych z wejścia liczb (jest ona mniejsza niż 1015).

Przykład

Wejście:
11 8 2 -1 0
6 33 -9 10 0
0

Wyjście:
20
40
0
60


Dodane przez:Robert Janczewski
Data dodania:2007-10-12
Limit czasu wykonania programu:10s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.