Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KC004 - Zliczanie wystąpień

Napisz program, który sprawdza, ile razy dana liczba całkowita wystąpiła w danym ciągu.

Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna nieokreślona liczba zestawów danych. Każdy z zestawów składa się z trzech rozdzielonych spacjami części: poszukiwanej liczby całkowitej, długości przeszukiwanego ciągu oraz samego ciągu. Poszczególne liczby w ciągu zostały rozdzielone spacjami; zestawy odseparowano od siebie znakiem nowej linii.

Wyjście

Na wyjściu ma się pojawić ciąg liczbowy, którego i-ty wyraz jest równy ilości wystąpień liczby podanej w pierwszej części i-tego wczytanego z wejścia zestawu w ciągu stanowiącym trzecią część tego zestawu. Poszczególne elementy tego ciągu należy rozdzielić znakiem nowej linii.

Przykład

Wejście:
1 3 11 1 7
2 4 1 2 4 3
3 5 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4

Wyjście:
1
1
0
4


Dodane przez:Robert Janczewski
Data dodania:2007-10-02
Limit czasu wykonania programu:10s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.