Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KC003 - Nierówność trójkąta

Napisz program, który sprawdza, czy istnieje trójkąt o bokach o podanej długości.

Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna nieokreślona liczba zestawów danych. Każdy z zestawów składa się z 3 liczb rozdzielonych spacjami. Poszczególne zestawy zostaną rozdzielone znakiem nowej linii.

Wyjście

Na wyjściu ma się pojawić ciąg binarny, którego i-ty wyraz jest równy 1, jeżeli istnieje trójkąt o długościach boków podanych w i-tym wczytanym z wejścia zestawie. Poszczególne elementy tego ciągu należy rozdzielić znakiem nowej linii.

Przykład

Wejście:
1.2 1.2 1.2
1.5 2.5 3.5
-1.5 6.0 4.5
2 4 8

Wyjście:
1
1
0
0


Dodane przez:Robert Janczewski
Data dodania:2007-10-01
Limit czasu wykonania programu:10s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.