Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KC001 - Dodawanie liczb całkowitych

Napisz program, który oblicza sumę trzech liczb całkowitych.

Wejście

Na wejście programu podane zostaną trzy liczby całkowite (nieprzekraczające 100) rozdzielone znakiem nowej linii.

Wyjście

Na wyjściu ma się pojawić suma liczb, które pojawiły się na wejściu.

Przykład

Wejście:
100
-68
12

Wyjście:
44


Dodane przez:Robert Janczewski
Data dodania:2007-10-01
Limit czasu wykonania programu:10s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.