Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KASZTANY - Kasztanowa podróż

Za siedmioma kasztanowcami, za siedmioma kasztanami i jednym jarzębiem mieszkał sobie władca kasztanów. Był to człowiek nieszkodliwy, kiwający główką oraz wesoły zawsze i wszędzie. Mieszkał w krainie, która była złożona z ilości rozwidleń mostów równej a i ilości mostów równej b. Kochał on podróże. Kochał je tak bardzo, że poświęcił się im całkowicie. Ale niestety miał jedną wadę. Zawsze nosił ze sobą multum kasztanów, co nieraz sprawiało, że jego waga zwiększała się tak straszliwie, że załamywało się pod nim wiele rzeczy. Tak więc człowiek ten miał problem ze swoimi podróżami, obawiał się podróżować przez mosty, które mogą się załamać pod jego ogromnym ciężarem, a były to mosty, które jako jedyne łączyły jakieś punkty orientacyjne na jego trasie. A Ty musisz wyznaczyć, które mosty są dla niego i jego kasztanów niebezpieczne.

Wejście

Pierwsza linia wejścia zawierać będzie liczby a i b oznaczające kolejno ilość wierzchołków i ilość krawędzi. (1<=a,b<=100000). Kolejne b linii zawierać będzie mosty w postaci „l k” – jeden wierzchołek, drugi wierzchołek między którymi są mosty.

Wyjście

Kolejne x linii zawierać będzie mosty w postaci „l k” – jeden wierzchołek, drugi wierzchołek między którymi są niebezpieczne dla jarząbka mosty.

UWAGA: by uniknąć różnic w wyjściach należy swoje posortować najpierw według l a potem według k. A jeśli l>k to zamienić je miejscami (PATRZ PRZYKŁAD).

Przykład

Wejście:
15 17
1 7
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
3 6
3 8
8 9
9 10
8 11
11 12
12 15
15 14
14 13
12 13
Wyjście:
3 8
8 9
8 11
9 10
11 12
Image Hosted by ImageShack.us

Dodane przez:Michael Suchacz
Data dodania:2009-03-01
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.