Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KART - Kartkówka

Jasio miał kartkówkę z programowania.. Nie wie czy napisał dobry algorytm czy nie, co go bardzo męczy.. Pomóż mu i napisz program, który dla zadanej liczby n obliczy iloma zerami kończy się liczba n!, aby zaspokoić jego niepewność..

Wejście

Liczba t < 105 oznaczająca liczbę testów. Każdy test składa się z jednej liczby n < 230.

Wyjście

Dla każdej liczby n z wejścia wypisz liczbę zer, którymi kończy się liczba n!.

Przykład

Wejście:
3
2
10
12

Wyjście: 0
2
2

Dodane przez:Adam Bąk
Data dodania:2011-10-28
Limit czasu wykonania programu:0.300s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.