Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

JZYCIE - Gra w życie

Brytyjski matematyk John Conway opracował w 1970 r. tak zwaną "grę w życie" - uproszczoną symulację rozwoju kolonii komórek, której rozmaite własności stały się przedmiotem rozważań matematyków i informatyków.

 

Gra toczy się na prostokątnej planszy podzielonej na pola. Każde pole może być żywe (jest na nim komórka) bądź martwe. W jednej jednostce czasu, każde pole sprawdza stan swoich sąsiadów i uzależnia od tego własną wartość. Jeżeli żywa komórka jest otoczona przez mniej niż 2 bądź więcej niż 3 komórki, umiera z osamotnienia bądź braku przestrzeni życiowej. Jeżeli puste (martwe) pole jest otoczone przez dokładnie trzy komórki, pojawia się na nim nowa. Za "otoczenie" uważamy osiem pól bezpośrednio sąsiadujących z komórką.

Nasza symulacja toczy się na planszy o rozmiarach 5x5 pól, w której granice łączą się ze sobą - tj. sąsiadem skrajnej lewej komórki jest skrajna prawa w tym samym wierszu, itd. Program ma za zadanie stwierdzić, czy w układzie po 100 jednostkach czasu pozostanie przynajmniej jedna żywa komórka.

Wejście

Na wejściu podana jest pojedyncza liczba n (1 < n < 100) oznaczająca ilość testów. Następnie podawane jest n*5 5-znakowych linii zawierających znaki '0' lub '1', oznaczające odpowiednio pole martwe i żywe.

Wyjście

Na wyjściu ma znaleźć się n pojedynczych słów "yes" (gdy istnieje przynajmniej jedna żywa komórka) lub "no" (gdy wszystkie pola są martwe). Słowa powinny być oddzielone znakiem końca linii.

Przykład

Wejście

2 00000 11001 00000 00000 00000 00000 01000 00000 00000 00001

Wyjście

yes no

Autor: Paweł Niegowski VLO/B2005


Dodane przez:Jarosław Drzeżdżon
Data dodania:2007-03-23
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.