Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

JZAPKAB - Kabalistyczny zapis daty

Istnieje bardzo łatwy sposób zapisu daty. Ten typowo barokowy pomysł nawiązywał do kabały, w której literom hebrajskim przypisane były liczby. W tym wypadku litery alfabetu łacińskiego odpowiadały następującym liczbom:

A    B    C    D    E    F    G    H    I    K
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
L    M    N    O    P    Q    R    S    T    V 
20   30   40   50   60   70   80   90   100   200
X    Y    Z
300   400   500

Datę oblicza się sumując wszystkie liczby odpowiadające kolejnym literom tekstu. Zapis stosowano w drukach i rękopisach. W przypadku druków najczęściej podawano pod poszczególnymi słowami sumę liczb ich liter. Autorzy trudzili się nad stworzeniem tekstu, z którego daje się odczytać datę.

Input

Na wejściu podany jest wyraz, pisany małymi literami (używając wyłącznie liter podanych powyżej). Wyraz nie większy niż 25 znaków.

Output

Na wyjściu podany jest rok w postaci liczby naturalnej, który zapisałeś za pomocą wyrazu (czyli sumy każdej z liczb).

Example 1

Input:
info

Output:
105

Example 2

Input:
miska

Output:
140


Dodane przez:Jarosław Drzeżdżon
Data dodania:2008-03-31
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.