Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

JWSPLIN - Współliniowość punktów

Sprawdź, czy podane 3 punkty są współliniowe, czy też nie.

Input

Najpierw zostaje podana liczba t (1 < t ≤ 100) wykonywanych testów. W każdej następnej linii podawane są współrzędne trzech punktów będącymi liczbami całkowitymi z przedziału [-1000, 1000]. Kolejne współrzędne oddzielone są znakiem tabulacji.

Output

Jako wydruk otrzymujemy słowo TAK, gdy podane trzy punkty są współliniowe albo słowo NIE, gdy nie są współliniowe. Każda odpowiedź zapisywana jest w osobnej linii.

Example

Input:
5
1	2	3	4	5	6
1	3	1	4	1	-3
1	2	-3	4	3	9
2	-1	3	-1	-4	-1
0	0	0	0	0 	0

Output:
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK

Dodane przez:Jarosław Drzeżdżon
Data dodania:2007-01-18
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.