Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

JWSPLIN - Współliniowość punktów

Sprawdź, czy podane 3 punkty są współliniowe, czy też nie.

Input

Najpierw zostaje podana liczba t (1 < t ≤ 100) wykonywanych testów. W każdej następnej linii podawane są współrzędne trzech punktów będącymi liczbami całkowitymi z przedziału [-1000, 1000]. Kolejne współrzędne oddzielone są znakiem tabulacji.

Output

Jako wydruk otrzymujemy słowo TAK, gdy podane trzy punkty są współliniowe albo słowo NIE, gdy nie są współliniowe. Każda odpowiedź zapisywana jest w osobnej linii.

Example

Input:
5
1	2	3	4	5	6
1	3	1	4	1	-3
1	2	-3	4	3	9
2	-1	3	-1	-4	-1
0	0	0	0	0 	0

Output:
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK

Dodane przez:Jarosław Drzeżdżon
Data dodania:2007-01-18
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU

ukryj komentarze
2018-05-30 20:27:32
Dlaczego według Ciebie powinna być "NIE"?

A. (1,3)
B. (1,4)
C. (1,-3)

Obliczamy współczynnik kierunkowy AB, wychodzi nam 1/0. Gdy mamy zero w mianowniku, traktujemy wynik jako zero. Liczymy współczynnik kierunkowy AC, otrzymujemy -6/0. Jak wyżej, wynik traktujemy jako zero.

0==0
2018-05-03 15:30:36
Jest w porządku. Narysuj to sobie. Druga odpowiedź powinna być TAK - wszystkie punkty A (1, 3); B (1, 4); C (1, -3) leżą na jednej, pionowej prostej. :)
2018-03-15 17:26:06
Drugia odp. powina byc "NIE"
1 3 1 4 1 -3
A (1, 3)
B (1, 4)
C (1, -3)
a = (a.y - b.y) / static_cast<float>(a.x - b.x); // (3-4)/(1-1)=-1/0=0 !!!
b = a.y - aa * a.x; // 3-(0*1)=3
y = 0x + 3
-3 = 0 * 1 + 3
Kto ma inne zdanie ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.