Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

JSZYFR2 - Szyfrowanie2

Większość kodów wojskowych jest oparta na bardzo dużych liczbach pierwszych. Twoim zadaniem jest złamać kod oparty na jakieś liczbie pierwszej z przedziału (120,150). Cały ciąg znaków deszyfruje jedna liczba pierwsza. Każda litera jest zaszyfrowana trzy cyfrową liczbą, której reszta z dzielenia przez liczbę deszyfrującą odpowiada wartości znaku w tabeli ASCII (bierzemy pod uwagę tylko duże litery A…Z). Jeżeli odczytanie kodu jest nie możliwe wypisuje NIECZYTELNE

Input

W pierwszej linii podana jest ilość ciągów t<25, w następnej ilość liter w ciągu s<25, w kolejnej natomiast zestaw liczb trzy cyfrowych.

Output

Na wyjściu podajemy liczbę, która deszyfruje ciąg oraz odkodowane słowo. Jeżeli odczytanie kodu jest nie możliwe, program wypisuje NIECZYTELNE

Example

Input:
3
6
720 739 477 327 984 730
6
822 973 381 224 824 683
3
100 100 100

Output:
131 ATTACK
149 MOSKOW
NIECZYTELNE

Dodane przez:Jarosław Drzeżdżon
Data dodania:2007-03-26
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.