Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

JSUMRZYM - Dodawanie rzymskie

Dnia 01.01.2200 był sądnym dniem dla Eurolandu. Nowy przywódca zażądał, by zmienił się układ klawiatury komputera, zamiast cyfr arabskich miały pojawić się cyfry rzymskie. Natomiast same komputery miały wynik podawać w zapisie rzymskim. Cóż pozostało programistom komputerów... zabrali się do pracy. Na początku chcą zająć się operacją dodawania dwóch liczb rzymskich...

Input

Na wejściu w pojedyńczych wierszach podawane są dwie liczby rzymskie oddzielone spacją. Liczby rzymskie są z przedziału I..M (w zapisie arabskim 1..1000).

Output

Na wyjściu w osobnych wierszach podany jest wynik dodawania odpowiednich dwóch liczb podanych na wejściu w zapisie rzymskim.

Example

Input:
I II
IV V
CXXIII CCLVI

Output:
III
IX
CCCLXXIX


Dodane przez:Jarosław Drzeżdżon
Data dodania:2007-02-18
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.