Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

JSUMDUZE - Dodawanie

Nauczycielka matematyki obiecała przepytać Jasia z dodawania dwóch dowolnych liczb naturalnych. Niestety Jaś nie umiał dodawać, więc umówił się z kolegą, który miał kalkulator, że będzie mu podpowiadał. Na pierwsze i drugie pytanie pani Jaś przy pomocy kolegi podał odpowiedź. Pani szybko się zorientowała w oszustwie. Chcąc ukarać obu uczniów zadała im zadanie dodania dwóch bardzo dużych liczb, które na pewno nie mieszczą się na wyświetlaczu kalkulatora.

Twoim zadaniem jest napisać program dodający dwie bardzo duże liczby naturalne.

Input

Na wejściu w pierwszej linii zostaje podana liczba naturalna t, t nalezy do przedzialu 1..100, będącą ilością par liczb naturalnych, które należy dodać. W kolejnych wierszach t podane zostaną dwie liczby naturalne o maksymalnie 1000 cyfr, liczby oddzielone są spacją.

Output

Na wyjściu wydrukowana powinna być w każdym wierszu liczba naturalna, która jest wynikiem dodawania dwóch liczb naturalnych podanych na wejściu w odpowiednim wierszu.

Example

Input:
3
172 3498
123456789 987654321
1234567890123456789 12123343456567878909


Output:
3670
1111111110
13357911346691335698

Dodane przez:Jarosław Drzeżdżon
Data dodania:2007-02-03
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.