Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

JROWLIN - Równanie liniowe

Równanie liniowe jest postaci ax+b=c, gdzie a, b, c są liczbami rzeczywistymi. Niewiadomą jest x, która również jest liczbą rzeczywistą. Równanie to może mieć jedno rozwiązanie, brak rozwiązań lub nieskończenie wiele rozwiązań.

Input

W pojedyńczej linii podane są trzy liczby rzeczywiste zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.

Output

Rozwiązaniem problemu jest liczba rzeczywista zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku w przypadku, gdy równanie liniowe ax+b=c posiada rozwiązanie. W przypadku braku rozwiązania powinien zostać wydrukowany napis BR, a w przypadku nieskończenie wielu rozwiązań napis NWR

Example 1

Input:
0.52 1.60 -5.44

Output:
-13.54

 

Example 2

Input:
0.00 2.00 3.00

Output:
BR

 

Example 3

Input:
0.00 2.00 2.00

Output:
NWR

Dodane przez:Jarosław Drzeżdżon
Data dodania:2007-01-16
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.