Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

JIR2 - Józio i Rózia: Miś

Józio i Rózia nie mogą zaznać spokoju. Dzieci umówiły się ze swoim ukochanym wujkiem Piotrem na spacer po miejskim zoo (po długich namowach i błaganiach). Bardzo zależało im aby zobaczyć, a może i pogłaskać, nowy nabytek ogrodu zoologicznego - niedźwiedzia brunatnego. Ustalono, że spotkają się przed bramą zoo pomiędzy godziną x a y. Piotr, mając na względzie bezpieczeństwo dzieci z jednej strony oraz nie tolerując spóźnialstwa z drugiej, ustalił dodatkowo, że kto pierwszy pojawi się na miejscu zbiórki, czeka na drugą osobę/parę (Józio i Rózia idą razem) maksymalnie z minut i po przekroczeniu tego limitu lub godziny y wraca do domu. Dzieci są zaniepokojone, chciałyby wiedzieć jaka jest szansa, że uda im się odwiedzić niedźwiedzia, jeśli przybycie o każdej porze pomiędzy godziną x a y należy uznać za jednakowo prawdopodobne (wszyscy troje podróżują komunikacją miejską).

Wejście

W pierwszej linii liczba przypadków testowych t (0 < t < 10^5). W kolejnych liniach wartości x, y, z. Dwie pierwsze dane wystąpią w formacie gg:mm, (0 <= gg < 24; 0 <= mm < 60) trzecia ozmaczać będzie liczbę minut (0 < z < 10^6). Pierwsza godzina zawsze będzie mniejsza od drugiej, przedział będzie obejmował jeden dzień.

Wyjście

Dla podanej liczby testów wypisz w osobnej linii poszukiwane prawdopodobieństwo w postaci nieskracalnej: licznik/mianownik. W przypadku pewności, należy wypisać liczbę 1 lub 0.

Przykład

Input:
1
12:30 13:30 30 Output: 3/4

Dodane przez:M. N.
Data dodania:2015-01-11
Limit czasu wykonania programu:0.200s-1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.