Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

INVER - Inwersje

Niech A[1..n] będzie tablicą zawierającą n liczb. Jeśli i<j oraz A[i]>A[j], to para (i, j) jest nazywana inwersją w A. Dla podanej permutacji n-elementowej podaj liczbę jej inwersji.

Wejście

W pierwszej linii wejścia dana jest liczba t<1000 oznaczająca ilość przypadków testowych. Każdy test składa się z dwóch linii. W pierwszej linii testu dana jest liczba n<1000 oznaczająca wielkość tablicy A. W drugiej linii dane jest n liczb będących kolejnymi wartościami w tablicy A. Liczby te nie przekraczają wartości 1012.

Wyjście

Dla każdego przypadku testowego wypisz w oddzielnej linii liczbę inwersji w tablicy A.

Przykład

Wejście:
3
3 1 3 2
3
3 2 1
5
2 3 8 6 1

Wyjście:
1
3
5


Dodane przez:Adam Bąk
Data dodania:2011-06-02
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:Wprowadzenie do algorytmów T.H. Cormen C.E. Leiserson R.L. Rivest C. Stein
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.