Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ILOSCSUM - Ilość sum

Benonowi udało się ujść cało z gry Jigsawa (patrz seria Piła) i stwierdził, że faktycznie jego życie jest tylko wegetacją. Żeby odsyskać sens życia postanowił dla danego ciągu znaleźć ilość spójnych podciągów, których suma jest równa x.

Odzyskaj sens życia zanim dopadnie Cię Jigsaw!

Wejście

W pierwszej linii liczba testów t (t<1001). Każdy test składa się z 2 linii. W pierwszej liczby n i x (n<10001, |x|<107), a w drugiej n liczb z przedziału -999..999, rozdzielonych spacjami.

Wyjście

Ilość spójnych podciągów, których suma jest równa x.

Przykład

Wejście:
1
7 0
2 -1 -4 1 -3 2 5
Wyjście:
2

Uwaga: Nie można używać szybkiego IO.


Dodane przez:Piotr Kąkol
Data dodania:2012-07-17
Limit czasu wykonania programu:0.100s-0.259s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.