Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HANG - Wisielec

Postanawiasz wykorzystać swoje zdolności programistyczne i zrobić coś dla dzieci w Twoim byłym przedszkolu, najlepiej napisać grę. Dyrektorka placówki przystała na Twoją propozycję, zastrzegając jednak, że powinna być to gra o charakterze edukacyjnym. Żadnego strzelania do ludzi i podrzynania gardeł. Decydujesz się na klasykę - Wisielca.

Przebieg rozgrywki powinien przebiegać w następujący sposób:

 

Na początku:

1. wypisujesz nagłówek gry: 'Welcome to the Hangman Game!'.

2. Pustą szubienicę (patrz przykład).

3. Linię: 'Secret word:'.

4. Sekretne słowo z literami zastąpionymi znakami _ i spacjami pomiędzy nimi.

 

Dla każdej tury rozgrywki:

1. Liczba pozostałych możliwych błędów do popełnia w formacie: 'Number of mistakes left: X'.

2. Poprawne litery dotychczas zgłoszone (duże), jeśli jeszcze nie było to: '-'.

3. Słowo zachęty: 'Please guess a letter!'.

4. Wybraną literę w formacie: 'Your choice: X'.

5A. Jeśli nie był to poprawny znak z alfabetu łacińskiego, wypisz: 'Only Latin alphabet letters!'.

5B. Jeśli wybrana poprawna litera była już proponowana, wypisz: 'You've already guessed that letter!'.

5C. Jeśli wybrana poprawna litera nie była jeszcze proponowana i nie znajduje się w sekretnym słowie, wypisz: 'Nope!'.

5D. Jeśli wybrana poprawna litera nie była jeszcze proponowana i znajduje się w sekretnym słowie, wypisz: 'Nice!'. Wyjątek: wygrana, wówczas tylko pusta linia przejdź do 1A.

6A. Jeśli poprzednio wyszło A,B lub C, dodaj jeden do licznika pomyłek i wypisz odpowiednie stadium szubienicy.

6B. Jeśli poprzednio wyszło D wypisz zaktualizowane sekretne słowo. Z jednym wyjątkiem, jeśli była to już ostatnia litera do odgadnięcia: nie wypisuj nic.

7. Pusta linia.

 

Na koniec:

1A. Jeśli zawodnik wygrał wypisz: 'You won!' oraz w kolejnej linii sekretne słowo już bez odstępów.

1B. Jeśli zawodnik przegrał wypisz: 'Game Over!' oraz w kolejnej linii sekretne słowo już bez odstępów.

 

Każdą rozgrywkę należy zakończyć pustą linią.

W całej grze należy traktować małą i wielką literę jako jedną.

Jeśli w grze zgłoszono za mało liter żeby ją zakończyć, przerywamy grę nie wypisując żadnego zakończenia.

Jeśli w grze zgłoszono za dużo liter ignorujemy resztę.

Znak nie należący do alfabetu łacińskiego traktowany jest jako pomyłka.

W każdej rozgrywce limit błędów wynosi siedem.

 

W zadaniu włączony jest sędzia dokładny!

Wejście

W pierwszej linii - jedna liczba całkowita n określająca liczbę testów. W każdej z pierwszych linii pojedynczej rozgrywki/testu sekretne słowo s oraz liczba k opisująca liczbę zgłoszonych odpowiedzi. W kolejnych k liniach każdego testu znaki c.

Wyjście

Przebieg rozgrywek zgodnie z powyższym opisem. Każdy test zakończony jedną pustą linią.

Ograniczenia

0 < n < 3001

0 < k < 301

0 < len(s) < 40

s - duże litery łacińskiego alfabetu

c - znaki ascii [32, 125]

Przykład

Wejście:
3
HANGMAN 8
A
E
m
n
h
a
,
g
CAT 6
d
o
g
D
O
G
PYTHON 10
C
+
+
J
A
V
A
P
H
P
Wyjście: Welcome to the Hangman Game!
+---------------------+
|    ____________     |
|    |/               |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|  __|__              |
+---------------------+
Secret word:
_ _ _ _ _ _ _

Number of mistakes left: 7
Guesses: -
Please guess a letter!
Your choice: A
Nice!
Secret word:
_ A _ _ _ A _

Number of mistakes left: 7
Guesses: A
Please guess a letter!
Your choice: E
Nope!
+---------------------+
|    ____________     |
|    |/         |     |
|    |          |     |
|    |          |     |
|    |          &     |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|  __|__              |
+---------------------+

Number of mistakes left: 6
Guesses: AE
Please guess a letter!
Your choice: m
Nice!
Secret word:
_ A _ _ M A _

Number of mistakes left: 6
Guesses: AEM
Please guess a letter!
Your choice: n
Nice!
Secret word:
_ A N _ M A N

Number of mistakes left: 6
Guesses: AEMN
Please guess a letter!
Your choice: h
Nice!
Secret word:
H A N _ M A N

Number of mistakes left: 6
Guesses: AEMNH
Please guess a letter!
Your choice: a
You've already guessed that letter!
+---------------------+
|    ____________     |
|    |/         |     |
|    |          |     |
|    |         (_)    |
|    |          &     |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|  __|__              |
+---------------------+

Number of mistakes left: 5
Guesses: AEMNH
Please guess a letter!
Your choice: ,
Only Latin alphabet letters!
+---------------------+
|    ____________     |
|    |/         |     |
|    |          |     |
|    |         (_)    |
|    |          &     |
|    |          |     |
|    |          |     |
|    |          |     |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|  __|__              |
+---------------------+

Number of mistakes left: 4
Guesses: AEMNH
Please guess a letter!
Your choice: g

You won!
Secret: HANGMAN

Welcome to the Hangman Game!
+---------------------+
|    ____________     |
|    |/               |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|  __|__              |
+---------------------+
Secret word:
_ _ _

Number of mistakes left: 7
Guesses: -
Please guess a letter!
Your choice: d
Nope!
+---------------------+
|    ____________     |
|    |/         |     |
|    |          |     |
|    |          |     |
|    |          &     |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|  __|__              |
+---------------------+

Number of mistakes left: 6
Guesses: D
Please guess a letter!
Your choice: o
Nope!
+---------------------+
|    ____________     |
|    |/         |     |
|    |          |     |
|    |         (_)    |
|    |          &     |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|  __|__              |
+---------------------+

Number of mistakes left: 5
Guesses: DO
Please guess a letter!
Your choice: g
Nope!
+---------------------+
|    ____________     |
|    |/         |     |
|    |          |     |
|    |         (_)    |
|    |          &     |
|    |          |     |
|    |          |     |
|    |          |     |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|  __|__              |
+---------------------+

Number of mistakes left: 4
Guesses: DOG
Please guess a letter!
Your choice: D
You've already guessed that letter!
+---------------------+
|    ____________     |
|    |/         |     |
|    |          |     |
|    |         (_)    |
|    |          &     |
|    |         /|     |
|    |        / |     |
|    |          |     |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|  __|__              |
+---------------------+

Number of mistakes left: 3
Guesses: DOG
Please guess a letter!
Your choice: O
You've already guessed that letter!
+---------------------+
|    ____________     |
|    |/         |     |
|    |          |     |
|    |         (_)    |
|    |          &     |
|    |         /|\    |
|    |        / | \   |
|    |          |     |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|  __|__              |
+---------------------+

Number of mistakes left: 2
Guesses: DOG
Please guess a letter!
Your choice: G
You've already guessed that letter!
+---------------------+
|    ____________     |
|    |/         |     |
|    |          |     |
|    |         (_)    |
|    |          &     |
|    |         /|\    |
|    |        / | \   |
|    |          |     |
|    |         /      |
|    |        /       |
|    |                |
|  __|__              |
+---------------------+


Welcome to the Hangman Game!
+---------------------+
|    ____________     |
|    |/               |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|  __|__              |
+---------------------+
Secret word:
_ _ _ _ _ _

Number of mistakes left: 7
Guesses: -
Please guess a letter!
Your choice: C
Nope!
+---------------------+
|    ____________     |
|    |/         |     |
|    |          |     |
|    |          |     |
|    |          &     |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|  __|__              |
+---------------------+

Number of mistakes left: 6
Guesses: C
Please guess a letter!
Your choice: +
Only Latin alphabet letters!
+---------------------+
|    ____________     |
|    |/         |     |
|    |          |     |
|    |         (_)    |
|    |          &     |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|  __|__              |
+---------------------+

Number of mistakes left: 5
Guesses: C
Please guess a letter!
Your choice: +
Only Latin alphabet letters!
+---------------------+
|    ____________     |
|    |/         |     |
|    |          |     |
|    |         (_)    |
|    |          &     |
|    |          |     |
|    |          |     |
|    |          |     |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|  __|__              |
+---------------------+

Number of mistakes left: 4
Guesses: C
Please guess a letter!
Your choice: J
Nope!
+---------------------+
|    ____________     |
|    |/         |     |
|    |          |     |
|    |         (_)    |
|    |          &     |
|    |         /|     |
|    |        / |     |
|    |          |     |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|  __|__              |
+---------------------+

Number of mistakes left: 3
Guesses: CJ
Please guess a letter!
Your choice: A
Nope!
+---------------------+
|    ____________     |
|    |/         |     |
|    |          |     |
|    |         (_)    |
|    |          &     |
|    |         /|\    |
|    |        / | \   |
|    |          |     |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|  __|__              |
+---------------------+

Number of mistakes left: 2
Guesses: CJA
Please guess a letter!
Your choice: V
Nope!
+---------------------+
|    ____________     |
|    |/         |     |
|    |          |     |
|    |         (_)    |
|    |          &     |
|    |         /|\    |
|    |        / | \   |
|    |          |     |
|    |         /      |
|    |        /       |
|    |                |
|  __|__              |
+---------------------+

Number of mistakes left: 1
Guesses: CJAV
Please guess a letter!
Your choice: A
You've already guessed that letter!
+---------------------+
|    ____________     |
|    |/         |     |
|    |          |     |
|    |         (_)    |
|    |          &     |
|    |         /|\    |
|    |        / | \   |
|    |          |     |
|    |         / \    |
|    |        /   \   |
|    |                |
|  __|__              |
+---------------------+

Game Over!
Secret: PYTHON


Uwagi

Plik wejścia i wyjścia do pobrania.


Dodane przez:M. N.
Data dodania:2015-07-02
Limit czasu wykonania programu:0.200s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.