Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

GITTURAN - Graf Turána

Graf Turána

↑link↑

Masz daną ilość wierzchołków w grafie N oraz M krawędzi. Sprawdź czy podany graf jest grafem Turána

Wejście

Pierwsza linia N i M (1 ≤ N ≤ 1000, 0 ≤ M ≤ N*N) - ilość wierzchołków i krawędzi.

W kolejnych M liniach ai i bi (1 ≤ ai, bi ≤ N) - istnieje krawędź prowadząca od ai do bi.

Wyjście

"TAK" jeśli graf jest grafem Turána lub "NIE" jeśli nie jest.

Przykład 1

Wejście:
5 6
1 3
1 4
1 5
2 3
2 4
2 5

Wyjście:
TAK

Przykład 2

Wejście:
1000 1
1 2
Wyjście:
NIE

Dodane przez:Bartek
Data dodania:2014-08-12
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:http://en.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%A1n_graph
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.